Dijital Dönüşümün Finansal Teknolojilere Etkileri ve Değişen Tüketici Davranışları

After the invention of the transistor, microchip and computer, developments in internet and software technologies have emerged. There is a technological and sociological revolution that transforms into new shopping habits such as new payment systems, digital products, subscription systems, prepaid cards, digital wallets and digital money transfer in all sectors, from the military to the manufacturing industry, from banks to financial technology companies and retail. Briefly, with blockchain technology, hardware-independent, decentralized systems, digital money and new payment systems are among the most important developments of today and the future. In this study, new technologies and consumer behaviors brought by digital transformation in the retail sector were investigated. In addition, Mobiliva Mobil Bilişim Hizmetleri Ind. Trade. Co. Ltd. developed in this context OTS (Online Ticketing System) solution; by building an ecosystem with brands, physical and online sales points, cash register/android pos companies, it works in all product and payment systems areas where consumers are transformed.

Yazar kasa Üzerinden Tetiklenen Stoksuz Satış (Dropshipping) Modeli Entegrasyonu

Son yıllarda e-ticaretin yaygınlaşması ile web ve mobil uygulamalar üzerinden kullanıcıların alışveriş yapma alışkanlıkları oluşmuştur. Özellikle Covid-19 salgını ve pandeminin etkisi ile e-ticarette işlem hacimleri gitgide artmıştır. E-ticaretin artışı ile birlikte stoksuz satış modeli ile pazaryerleri operasyonel ve maliyetlerini minimize etmişlerdir. Stoksuz satış bir diğer adıyla dropshipping, ürünleri stoklamaya ve depolamaya gerek kalmadan, alıcı ve satıcı arasında bir köprü oluşturarak yapılan bir e-ticaret modelidir. Dropshipping e-ticaret modelinde alıcı, satıcı ve tedarikçi olmak üzere üç temel taraf vardır. Bu satış modelinde işi yürüten temel taraf satıcıdır. Stoksuz e-ticaret yapan satıcı, stoklarını tutmadığı ve depolamadığı ürünleri e-ticaret sitesi üzerinde ya da sanal pazar yerlerinde satar. Müşteriler yani alıcılar ise ürünü sipariş eder. Gelen sipariş ise ürünün asıl satıcısına, yani üretici ya da tedarikçiye iletilir.

Web ve mobil uygulamalar ile e-ticaret alışverişi satıcılar stok maliyetlerine katlanmadan ürün satabilir hale gelmişlerdir. Geleneksel ticaret ile yeni e-ticaret modelleri karşılaştırıldığında, dropshipping günümüz kullanıcı alışkanlıklarına uyumlu olması sebebiyle birçok firma tarafından tercih edilmektedir. Web ve mobil uygulamalarda farklı programlama dilleri ile satıcı deposundan ya da tedarikçi deposundan gönderim modelleri tercih edilmektedir. Dropshipping ise ticari açıdan birçok fayda sunmaktadır.

Zincir marketler, fiziki perakende mağazaları teknik açıdan web ve mobil uygulamalar açısından bu konuda yeterliliğe sahip olsalar bile fiziki mağaza içerisinde yazarkasa yeteneklerinin sınırlı olması sebebiyle bu faaliyetlerini kasaya entegre bir şekilde sürdürmekte operasyonel ve teknik yetersizlik ile karşılaşmaktadırlar.

Bu kapsamda Mobiliva Ar-Ge Merkezi projesi olarak yazarkasa üzerinden tetiklenen dropshipping modeli entegrasyonu geliştirilmiştir. Yazarkasalar içerisinde çalışan kasa yazılımlarına API (Application Programming Interface) teknolojileri kullanılarak satıcı, tedarikçi, ERP, müşteri ve kasa süreçleri entegre bir şekilde yürütebilir olmuşlardır. Bu sayede mağazada ürün bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırarak API entegrasyonu ile kasadan satış yapılması ve web teknolojileri ile satıcı ve tedarikçi konumundaki tarafların yönetebilir bir yapıda dropshipping yapabilmesi sağlanmış olacaktır.

Endüstri 4.0 ve Kişiselleştirilmiş Üreticiler

Üretmek, kısaca insanın kendi isteğiyle oluşan ihtiyacını karşılamak amacıyla ya da insan hayatında yeni ihtiyaçları meydana getirip, bu istek ve ihtiyaç duygusuna cevap verebilme ile başlar. İşletmeler açısından ise, istek ve ihtiyaçlara cevap vermenin (üretimin) ilk sorusu “fayda maliyet analizi” ile başlar. Tüketiciler ise arz veya talep sonucunda satın aldıkları ürün veya hizmetten memnun ise başarılı bir üretim ve tüketim gerçekleşmiş demektir.

https://www.endustri40.com/endustri-4-0-ve-kisisellestirilmis-ureticiler/


Endüstri 4.0’da İnsan, Robot ve İstihdam

Endüstri 4.0 ülkemize bu düşünceler ile giriş yapmak zorunda kaldı. Akıllara ilk önce robotlar ve istihdam problemlerini getirdi. Aslında çok basit, insanların kas yapısını zorlayan işlerde çalışmak yerine daha çok bilgi, karar verme, yönlendirme ve sürekli uygulama-geliştirme yapacakları, hep hayal ettikleri bir iş modeli ile karşılaşacakları günler yaklaşıyor. Kısaca üretimde insanlar işlerini kaybetmiyor, sadece iş tanımları ve meslekleri değişiyor. Bu sebeple İnsan 4.0: Endüstri 4.0 için aşılması gereken ilk konu olduğu anlaşılmaktadır.

https://www.endustri40.com/endustri-4-0da-insan-robot-ve-istihdam/


Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşümün Girişimcilik Ekosistemine Etkisi

Girişim, Girişimci, Girişimcilik gibi kavramlar; girişimcilik ekosisteminde ve teknoloji haberlerinde en çok okuduğumuz ve karşılaştığımız kavramlar. Fakat size bir girişimcinin veya adayının başarılı olabilmesi için daha önemli bir kavramdan bahsedeceğim: Giriş!

https://www.endustri40.com/endustri-4-0-ve-dijital-donusumun-girisimcilik-ekosistemine-etkisi/

Nesnelerin İnternetinde Çevre ve Dijital Girişimcinin Rolü

Veri, enformasyon, bilgi ve fikir aşamalarını zihnimizin derinliklerinde soyut kavramlar içerisinde oluşturuyoruz. Fikir doğduğu an somut kavramlar ve fiziki dünya ile tanışıyor. Fikir projeye dönüştüğü ve uygulanarak sonuca ulaştırıldığında ise tüm proses tamamlanmış oluyor.


https://www.endustri40.com/nesnelerin-internetinde-cevre-ve-dijital-girisimcinin-rolu/