Dr. Evren Ersoy

Teknolojiye olan ilgisi 1998 yılında internet dünyasına girerek başlamıştır.

2000’li yılların başında flash programı ile logo, banner ve HTML web tasarımları yapmıştır. Web 1.0’da içerikler üreten zamanın ilk webmasterları arasında yer almıştır. Aynı zamanda bu yıllarda kısa bir dönem siber savunma konularında araştırmalar yapmış ve günümüzde siber güvenliğin önemine 2000’li yıllarda farkına varmıştır.

2002 yılında Siemens Türkiye Kartal kampüsünde Alçak Gerilim Şalt Tesisi alanında 1 yıllık lise staj eğitimi ile ilk mesleki deneyimine başlamıştır.

2005 yılında ise internet ve bilgisayar merakı sebebiyle Kocaeli Üniversitesi ön lisans staj eğitimini Bilgisayar Bölümünde tamamlamıştır. Bu yıllarda alan adı (domain) konularında bilgi sahibi olarak geleceğin internet teknolojisi ile şekilleneceğinin ve alan adlarının tüm dünyaya açılacak kapılar olduğunu anlamıştır. Dolayısıyla günümüze kadar elliden fazla alan adı sahibi olmuştur. Yine aynı yıllarda alan adı, hosting, platform ve içerik konularında deneyim sahibi olduktan sonra Google Adsense ile tanışmıştır. Bilginin ve özgün içeriğin parasallaştırılması (ticarileştirilmesi) konularında deneyim sahibi olarak bu kapsamda Google Adsense, Adwords, Analytics, sosyal medya reklamları, wordpress alt yapısı ve e-ticaret konularında tecrübe sahibi olmuştur.

Gebze Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü, Kocaeli Üniversitesi Endüstriyel Elektronik, Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans, Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans ve Business University of Costa Rica İşletme Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitiminde “Üretim Dengeleme (Heijunka) ve Endüstri 4.0”, Doktora eğitiminde ise “Dönüşüm ve Endüstri 4.0” konularında araştırmalar yaparak tez yazmıştır. Lisans eğitimini Onur Belgesi, Yüksek Lisans eğitimini ise Yüksek Derece ile tamamlamıştır. T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan askerlik görevi sonunda takdir ve ödül izni almıştır.

Eğitim

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Deneyim

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

“Dönüşüm ve Endüstri 4.0” doktora tezi araştırması sırasında 400 adet kitap, çok sayıda dergi, makale ve rapor okumuş, 75 adet kaynak (alıntı) kullanarak 250 sayfalık tez yazarak araştırmasını tamamlamıştır. Bu araştırmanın İngilizce versiyonu tüm dünyada Google Play Books platformunda e-kitap olarak yayınlanmıştır. Kitabın Türkçe versiyonunun genişletilmiş baskısı 2022 yılı içinde baskıya çıkacaktır. Kitap konusu genel olarak; dijital endüstriler, süper akıllı toplumların inşası, değişen tüketici davranışlarının araştırılması ve insanın yetenek-beceri değişimlerini kapsamaktadır. İkinci kitabında ise girişimcilik ekosistemi, e-ticaret ve finansal teknolojiler konularında araştırmalar yapmayı planlamaktadır. Bunun sebebi süper akıllı toplumlar, yeni meslekler, dijital yerliler, e-ticaret ve remote işlerin yaygınlaşması sonucu gelecek nesillere tecrübelerini aktarmak istemesidir. Kitabı okumak için tıklayınız > Digital Transformation and Industry 4.0

Doktora Tez Özeti:

ABSTRACT
İnsanlık tarihi içerisinde kronolojik olarak yaşanan ve günümüze kadar devam eden iki büyük teknoloji devrimi bulunmaktadır. Bunlar, toplum 5.0 ve endüstri 4.0 devrimleridir. Amaç, teknoloji ve insan değerleri kapsamında insanlığın refah seviyesini yükseltmek ve hedeflenen refah seviyesine ulaşmak için ilgili teknolojilerin icat edilmesini sağlayacak profesyonel ve akademik çalışmalar yürütmektir. Dolayısıyla insanlığın refah ve sürdürülebilir toplumlar olmasını sağlayacak iki önemli faktör olan nitelikli insan kaynağı ve inovasyon paradigmasıyla toplumların geleceği tasarlanacaktır.

Bu çalışma, küresel olarak tüm toplumları derinden etkileyecek olan toplum 5.0 ve endüstri 4.0 devrimleri için bireylerin, toplumların, işletmelerin ve özellikle devlet otoritelerinin dönüşümünü kapsamaktadır. Teknoloji ve insan sentezinde yeni teknolojilerin ve yeni mesleklerin etkisiyle nitelikli insan kaynağının geleceği nasıl değiştireceği anlatılmaktadır. Ayrıca nitelikli insanların entelektüel birikimleri için bilim, teknoloji, inovasyon ve ar-ge çalışmalarıyla birlikte ve en önemlisi girişimcilik ekosisteminin toplumların gelişmesini nasıl etkileyeceği ile ilgili önermeler bulunmaktadır. Klasik toplumların öğrenen ve akılcı toplumlara dönüştüğü, bireylerin öğrenme ve geliştirme sorumluluklarının değişerek onlardan beklentilerin daha üst seviyede olduğu, teknoloji ve bilimin iş ve sosyal hayatın her alanında yer alması başta olmak üzere, inovasyonla kalkınma modeliyle toplumların üretim ekonomisini nasıl geliştirdiği ile ilgili çalışmalar yer almaktadır. Çocuk ve kadın girişimciler, dijital yerliler, x ve y kuşağının geleceği kapsamında yeni meslekler için insanların hangi yeni yetenek ve becerilere sahip olması gerektiği araştırılmıştır. Teknoloji ve insan sentezinde yapılan bu yetenek ve beceri araştırmalarının temelinde inovasyon paradigması yer almaktadır. İnovasyon için teknoloji ve bilim gücünün nasıl kullanılacağı, inovasyonun yerel ve küresel etkisi, insanlığın gelecek için hangi misyona öncülük etmesi gerektiği tespit edilmiştir. Ayrıca dijitalleşme ve dijital dönüşüm teknolojileri, toplumların dönüşümü, akıllı şehirler, dijital ülkeler, toplumların geleceği, dijital yerliler ve dünya vatandaşlığı, Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritası önermesi, endüstri 4.0 teknoloji ekosistemi ve dijital çağda teknoloji geliştirme bölgeleriyle inovatif kalkınma konularının yer aldığı günümüzün en önemli gündemleri hakkında araştırmalar yapılmıştır.

Keywords: technology and human, innovation, digital transformation, industry 4.0, society 5.0, future jobs and technology

Doktora Eğitiminde Aldığı Dersler:

 • Business Simulations
 • Executive Leadership
 • Advanced Corporate Finance
 • Advanced Corporate Strategy
 • Business Value of Information Technology
 • Change Management
 • Corporate Entrepreneurial Strategies
 • Knowledge of Management Research in Practice
 • Strategic Operations Management, Analysis & Risks
 • Advanced Financial and Management Accounting
 • Quantitative and Qualitative Research Methods
 • Management of Technological Innovation
 • Auditing Information System & Behavioral Issues
 • Product Development, Designs & Logic of Soc. Research
 • Research Methodology in Business Administration

Yüksek Lisans Eğitiminde Aldığı Dersler:

 • Management and Organization
 • New Product and Technology Development
 • Technological Innovation Management
 • Production Management
 • Quality Management
 • Logistics Management
 • Entrepreneurship
 • Management Accounting
 • Human Resources
 • Personnel Selection and Placement

2011 yılında Siemens Türkiye Gebze kampüsünde çalışmaya başlamıştır. Üretim, Kalite Kontrol, Proses ve Dijital Dönüşüm bölümlerinde proje inovasyonu, iş analizi ve süreç geliştirme üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Sekiz yıl ürün kalitesinin ve fabrika proseslerinin geliştirilmesi, son iki yıl ise fabrika operasyonlarının dijitalleşmesi yönünde takım arkadaşlarıyla birlikte inovatif projeler üretmiştir. 2021 yılı Eylül ayında sektör değiştirmek ve yeni teknoloji alanlarında çalışmak amacıyla Siemens Türkiye’den ayrılmıştır. 2022 yılı Haziran ayında Biotekno‘da İş Geliştirme Yöneticisi olarak perakende sektörünün dijital dönüşümünü gerçekleştirmek ve akıllı şehir uygulamaları geliştirmek amacıyla çalışmaya başlamıştır. 2023 yılı Aralık ayında Robotpos Otomasyon Sistemleri A.Ş‘ye İş Ortaklıkları Yöneticisi olarak transfer olup, Restoran Otomasyon ve Ödeme Sistemleri alanında halen çalışmalarına devam etmektedir.

Profesyonel, akademik ve toplumsal çalışmaları sırasında, özellikle Endüstri 4.0 araştırmalarında birçok yeni teknoloji üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunlar; nesnelerin interneti (IoT), otonom ve akıllı robot teknolojileri, siber-fiziksel sistemler, büyük veri ve yeni ödeme sistemleri gibi teknolojilerdir. Dijital Dönüşüm, Ödeme Sistemleri, Perakende Ürün Geliştirme ve İş Ortaklığı alanındaki deneyimlerini; yeni nesil teknolojik bir ürün veya çözümün geliştirilmesi, stratejik büyümesi ve ticarileştirilmesi-markalaştırılmasını hedeflemektedir.

Kariyerinde dünya vatandaşlarının, inovasyonla değişim ve dönüşüme açık organizasyonların ve büyük müşteri kitlelerinin sorunlarını çözecek, onların hayatlarını kolaylaştıracak ve en önemlisi de süper akıllı toplumların inşasına yön verecek olan inovatif çalışmalarda yer almayı hedeflemektedir.

Fenerbahçe Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu’nun desteğiyle birlikte elliden fazla markanın temsilcileri olan iş dünyasının etkin liderleri, akademisyenler ve girişimcilerle 2 Ağustos 2019’da Fenerbahçe Üniversitesi’nde lansman yaparak isbirligi.com.tr’yi kurmuştur. Detaylar için tıklayınız > Fenerbahce Üniversitesi Dijital Teknoloji İs birligi Toplantisi ve İs birligi.com.tr Açılışı

isbirligi.com.tr’nin özel whatasapp grubunda sektördeki kurumsal markaların yöneticileri, öğretim üyeleri, yazarlar ve doktora öğrencilerinden oluşan yüz elli kişi  bulunmaktadır. Aktif olarak projeler, etkinlikler ve çalıştaylar için iş birliği projeleri yapılmaktadır. Whatsapp grubuna katılmak için iletişime geçebilirsiniz.

Siemens Türkiye Eski İcra Kurulu Üyesi, Digit4Turkey ve ION Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy ile birlikte Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 (Digit4Turkey.org) dernek faaliyetlerinde sosyal sorumluluk projeleri yapmaktadır. Dernek faaliyetlerinde yapılacak kitap ve yayın projeleri için otuzdan fazla yazar ile çalıştay grubu kurmuştur.

Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 kitaplarında ve dergilerinde bölüm yazarlığı yapmaktadır. En son Ali Rıza Ersoy’un “Endüstri 4.0 El Kitabı” isimli kitabında “Batının Beklentileri, Esnek Üretim, Verimlilik ve Pazara Çıkış Hızı” konularını yazmıştır.

Endustri40.com ve çeşitli dergilerde; teknoloji ve insan, inovasyon ve girişimcilik, dönüşüm ve değişim konularında yazmaktadır. Ayrıca Dr. Engin Ayçiçek ile birlikte Endüstri 4.0 platformunun proje, etkinlik, fuar ve çalıştay gruplarında çalışmalar yürütmektedir. Detaylar için tıklayınız > Endüsti 4.0 Platformu

2020 yılı Ocak ayında Türkiye’nin eğitim gönüllüsü ve öncüleri olan Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Zeynep Dereli, Salih Kükrek, Aynur Türkoğlu, Dr. Mak. Y. Müh. Halil İ. P. Özdemir, Alber Elvaşvili ve Dr. Murat Eröz ile birlikte Süper Akıllı Toplum Derneğini kurmuştur. Derneğin misyon, vizyon ve çalışma alanlarının belirlenmesi, tüzüğün yazılması, dernek açılması için gerekli şartların sağlanması, Yönetim Kurulunun seçilmesi, tüm tasarım ve podcast yayıncılığı için stüdyo kurulması gibi süreçlerde yer alarak Kurucu Başkan Vekili görevini üstlenmiştir.

Kurumsal kariyeri sırasında spin-off çalışmaları için ya da kariyeri sonrasında hayalini kurduğu Girişimcilik Okulu projesi için Türk Patent ve Marka Kurumu onaylı elliden fazla tescilli markası bulunmaktadır. Detaylar için tıklayınız > Digital World

Türkiye, Bağımsız Türk Devletleri ve yurt dışında yaşayan Türk internet kullanıcıları için; sosyal ağ, haberleşme ve iletişim kapsamında “Güvercin” isimli projesine 2021 yılında çalışmalarına başlamıştır. Detaylar için tıklayınız > Güvercin – güvenle kanat aç, özgürce uç

Bildiri ve makalelerini okumak için > Bildiriler

Profesyonel Projeleri:
• Digital Work Center
• Factory Monitoring
• Fast Track System
• Forklift Tracking System
• Digital Barcode System
• Bedelli – Bedelsiz Gönderiler
• AG Dolap Fabrikada
• Heijunka Pano Üretim Puanı
• Line Stop
• OTSPlatform (Online Ticketing System)

Sosyal Sorumluluk Projeleri:
• Markalar – digital.com.tr
• İş birliği Platformu – isbirligi.com.tr
• Süper Akıllı Toplum Derneği
• Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği
• Endüstri 4.0 Platformu – endustri40.com/yazarlar
• Kitap, Dergi ve Makale Sektör Yazarlıkları

Yetenekleri:
• İnovasyon, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm
• İş Ortaklığı, Dijital İş ve Ürün Geliştirme
• Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri, Finansal Teknolojiler
• Perakende Teknolojileri
• Proje-Ürün Yönetimi ve Stratejik Büyüme
• Değişen Tüketici Davranışlarının Araştırılması ve Analizi
• İş Süreci Modelleme (Business Process Model and Notation)
• İçerik Oluşturma, Hikayeleştirme ve Sunum
• Yeni Ürün Ticarileştirme ve Stratejik Pazarlama
• Marka Yaratma ve Markalaştırma
• Podcast Yayıncılığı, Sektörel Yazar, Dijital Okur-yazarlık
• Analitik Düşünme, Etkin Öğrenme, Sorun Çözme
• Ekip Yönetimi, STK Yöneticiliği
• SAP, BPMN, SQL, QDMS, SEO
• İngilizce B1 Intermediate

Mentorları

Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu | Fenerbahçe Üniversitesi Kurucu Rektörü, Warwick Üniversitesi Onursal Profesörü
Prof. Dr. Bülent Sezen | Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Ali Rıza Ersoy | Siemens Türkiye Eski İcra Kurulu Üyesi, Digit4Turkey ve ION Academy Kurucusu
Zeynep Dereli | Teknoloji ve İnsan (Tink) Kolejleri Kurucusu
Dr. Engin Ayçiçek | Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Şebnem Özdemir | İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı
Şahver Kaya | Yazar, Technologist
Tolga Bildirici | GOSB Teknopark TTO Direktörü

Mentor Yorumları

Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu
Fenerbahçe Üniversitesi Kurucu Rektörü, Warwick University-WMG, UK. Onursal Profesörü
Evren Ersoy gerek profesyonel gerek akademik kariyeri itibari ile yakından tanıdığım, sosyal sorumluluk projeleri, sivil toplum ve iş birliği platformlarında birlikte çalıştığım Türkiye insan kalitesinin ortalamasının çok üzerine yüksek nitelikte birisidir. Takım oyunu oynayabilen, kurduğu network’ler ile insanları ve kurumları bir araya getirebilen bir profesyonel ve bence çok iyi bir yönetici. Özellikle Endüstri 4.0, Süper Akıllı Toplum, İnovasyon, Dijitalleşme ve Girişimcilik alanlarında ülkemizde önemli işler yapan, yaratıcı zekası ile proje ve fikir üretebilen olağanüstü biri. Son olarak iş dünyasında önemli olması gereken tüm etik ve normatif özelliklere ve karaktere sahip olan Evren Ersoy’u yürekten öneriyor ve referans oluyorum.
Saygılarımla arz ederim.

Ali Rıza Ersoy
Siemens Eski İcra Kurulu Üyesi, ION Academy ve Dijitalleşme-Endüstri 4.0 Derneği Kurucusu
Evren ile yıllarca Siemens’de beraber çalıştık. Ayrıca, şirket dışı birçok platformda “Dijital Dönüşüm” için bir arada olduk. Evren ile çalışmak hep zevkli ve yaratıcı oldu. Evren’lerden çok yok…

Prof. Dr. Bülent Sezen
Gebze Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi
Evren Ersoy Gebze Teknik Üniversitesi’nde Yüksek Lisans öğrencimdi. Kendisi Endüstri 4.0 konusunda başarılı bir çalışma gerçekleştirdi. Ayrıca kendisi disiplinli, çalışkan, sosyal etkileşimi güçlü ve alanında yetkin birisidir. İş hayatında kendisine başarılar dilerim.

Zeynep Dereli
Teknoloji ve İnsan Kolejleri Kurucusu
Evren Bey, çok saygı duyduğum ve takdirle takip ettiğim bir profesyonel yöneticidir.

Dr. Engin Ayçiçek
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi
Evren bey ile yönetiminde olduğum Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği’ndeki faaliyetler süresinde çalışma fırsatım oldu. Kendisi özellikle dijital dönüşüm konusunda sektörümüzde önemli çalışmaları olan bir yöneticidir. Bu alandaki çalışmalarının daha da üst düzeyde etkinlik kazanacağına eminim…

Referansları:

 • Betül Helvacı | Biotekno ve Mobiliva Bilişim Teknolojileri AR-GE Merkezi Kurucu Ortağı
 • İlham Öney | Biotekno ve Mobiliva Bilişim Teknolojileri AR-GE Merkezi Kurucu Ortağı
 • Veli Turgut | Siemens Türkiye Head of Operations
 • Burak Yahşi | Siemens Türkiye Digital Transformation Manager
 • Cafer Bülent Yazıcı | Siemens Türkiye Head of Manufacturing
 • Nilüfer Oyman | Siemens Türkiye Quality Management Manager
 • M. Emre Emek | Siemens Türkiye Plant Quality Manager

Not: KVKK sebebiyle mentor ve referans görüşmeleri için iletişime geçiniz.

Tüm network için tıklayınız

Hobileri:

 • Bilim ve Teknoloji STK Çalışmaları
 • Doğa, Kültür Turları ve Kampçılık
 • Geleneksel Türk Okçuluğu
 • Aşçılık (Türk Mutfağı)
 • Akvaristlik
 • E-Spor
 • Bisiklet
 • Satranç

1986 yılında İstanbul’da doğmuştur. Evli, bir kızı ve bir oğlu vardır.

Onun anahtar kelimeleri:
#inovasyon #teknoloji #dijital #girişimcilik #gelecek #eğitim #çevre #kitap