Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Tüm markalarımın misyonu; teknoloji ve insan alanındaki STK’larımızda genç girişimcilerin internet teknoloji girişimlerini üretebilmelerini sağlamak ve desteklemek içindir. Ayrıca bu markalar; kurumsal iş hayatımda çalışacağım şirketin strateji ve hedeflerine uygun spin off/spin out girişimlerinin gerçekleştirilmesi amacında da kullanılabilir. Diğer bir amacım ise kurumsal iş hayatı sonrası genç girişimciler ile yine onların fikirlerini destelemek amacıyla bir ‘Girişimcilik Okulu’ açmak istiyorum.